Navigácia

Obsah

ROK 2012


Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

2012

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

OZ Levice

Pestovateľská činnosť pre prirodzené lesy v pohorí Štiavnických vrchov a v Krupinskej planine

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

OZ Kriváň

Zariadenie na obnovu a udržateľnosť prírodných biotopov lesnej zveri v CHPO Poľana

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

 OZ Palárikovo

Obnova chráneného historického parku v Palárikove

Nákup - malotraktor s adaptérmi

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň na roky 2013 - 2014

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

 

Úžitkový automobil

Hramonický skalpel

Servoventilátor

BioEkoTerm, spol. s r.o.

Vývozná súprava na zvoz drevnej biomasy

Obec Rabčice

Tok Bystrá - protipovodňová ochrana obce Rabčice

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Hniezdne búdky pre vtáky a netopiere

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Stavebné úpravy Evanjelického gymnázia ul. Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica

Mäso ZEMPLÍN, akciová spoločnosť

Obstaranie inovatívneho chladiaceho agregátu

Ing. Emil Lauko – ISOKMAN –trading – export – import

Výroba, spracovanie a predaj výrobkov z ovčieho mlieka

TERÉZIA BUCOVÁ

Chladiarenské auto

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

Vybudovanie spracovateľského miesta – RD Tekovské Nemce

AGRI MILUS, s.r.o.

Rekonštrukcia skladových a predajných priestorov

Adrián Nagy – ADOREX

Modernizácia farmy - Adrián Nagy - ADOREX

HOLES, s.r.o.

Vytvorenie pridanej hodnoty ekologickej výrobe – HOLES, s.r.o.

AGRO-MOVINO, spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti využívaním novej technológie vo vinohradníckom podniku

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o.

Modernizácia technologického vybavenia vo vinohradníckej spoločnosti

Obec Kriváň

Vozidlo na CNG pre rozvoj vidieka

Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188

Rekonštrukcia zdroja tepla ZŠ Jastrabá

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

O.Z.  Kamenica nad Cirochou

Realizácia ekologických projektov vo VLM SR š.p. v roku 2012 - O.Z. Kamenica nad Cirochou

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

O.Z.  Malacky

Realizácia ekologických projektov vo VLM SR š.p. v roku 2012 - O.Z.  Malacky

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

S.L. Pliešovce

Realizácia ekologických projektov vo VLM SR š.p. v roku 2012 -  S.L. Pliešovce

Mestské lesy s.r.o

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň

 

Výber z projektov vypracovaných našou spoločnosťou:

Obec Kriváň, Vozidlo na CNG pre rozvoj vidieka, EkoFond, n.f.

Obec Badín, Centrum služieb a mládeže v obci Badín, Ministerstvovnútra SR

Obec Ladomerská Vieska, Monitorovací kamerovýsystém v obci, Ministerstvo vnútra SR

KORAL, s.r.o., Zvýšenie konkurencieschopnosti KORAL, s.r.o.obstaraním geofyzikálnej stanice, OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast,1.1 - Inovácie a technologické transfery

ToMaC s.r.o., Rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti firmyprostredníctvom novej investície, OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast,1.1 - Inovácie a technologické transfery

Terézia Búcová, Zabezpečenie pridanej hodnoty prvovýroby, Opatrenie1.1 Modernizácia fariem, program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Obec Kriváň, Oddychová zóna s detským ihriskom, Programrozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 základné služby pre vidiecke obyvateľstvoimplementované prostredníctvom  osi 4, MASPodpoľanie

Obec Stožok, Zelená oáza oddychu Stožok, Program rozvojavidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 základné služby pre vidiecke obyvateľstvoimplementované prostredníctvom  osi 4, MASPodpoľanie

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, Agroturistické zariadenie –RD Tekovské Nemce, 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskymčinnostiam, MAS Požitavie – Širočina

BioEkoTerm, spol. sr.o., Zvýšeniekonkurencieschopnosti spoločnosti BioEkoTerm pri súčasnej tvorbe pracovnýchmiest pre príslušníkov MRK, OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, 1.1 -Inovácie a technologické transfery

a mnohé iné.