Obsah

Aktuality

Správy

Aktuality a výzvy v rámci Národného strategického referenčného rámca

Aktuality a výzvy v rámci Národného strategického referenčného rámca celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Aktuality a výzvy v rámci Národného strategického plánu rozvoja vidieka

(Pôdohodpodárska platobná agentúra) celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

Výzvy v rámci PRV SR 2014 - 2020 celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Výzvy v rámci OP ZP 2014- 2020

Výzvy v rámci OP ZP 2014- 2020 celý text

ostatné | 15. 7. 2015 | Autor: Správce Webu