Navigácia

Obsah

Externý projektový manažment

Ďalším dôležitým krokom je kvalitná a bezproblémová implementácia Vašej žiadosti - projektu. Základom je sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, orientácia v množstve príručiek a usmernení, postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, nariadeniami Európskej únie.

Radi využijeme naše dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a pomôžeme Vám s administratívou a realizáciou Vášho schváleného projektu vo všetkých jeho fázach:

1.) pred podpisom zmluvy o NFP

2.) samotná realizácia projektu

3.) po realizácii projektu