Obsah

Základom je kvalitná žiadosť - PROJEKT

Spoločnosť EU projekty, s.r.o. sa tvorbe, manažmentu projektov EÚ, grantov, dotácií venuje od roku 2006. Nové právne úpravy nás postupne priviedli k rozšíreniu našich činností o ponuku riadenia procesu verejného obstarávania. Odvtedy sme spoľahlivým partnerom podnikateľských subjektov (malí a strední podnikatelia, družtvá, SHR), obcí, miest, mikroregionálnych združení ako aj organizácií z oblasti neziskového sektora.

 
Činnosť našej spoločnosti je založená na dlhoročne vytváraných partnerských vzťahoch, skúsenostiach a vzájomnej dôvere. Našim cieľom je zaisťovať komplexnosť služieb v najvyššej kvalite cez nasledovné služby: 

Projektový manažment

ikona_projektový manažer

bezplatné informovanie o možnostiach a podmienkach získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných tuzemských a zahraničných zdrojov

vypracovanie dokumentácie (projektovej žiadosti) pre ich získanie a čerpanie implementácia, monitorovanie realizácie, žiadosti  o platbu a konzultácie

 

Verejné obstarávanie, Verejné obchodné súťaže

ikona VOneoddeliteľná súčasť pri získavaní zdrojov z verejných financií

vedenie celého procesu odborníkmi z dlhoročnými skúsenosťami vo verejnom obstarávaní, profil, EKS – Elektronický kontraktačný systém

používanie moderného softvéru

elektronické aukcie

 

Spracovanie rozvojových dokumentov

ikona dokumentyprogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja

program odpadového hospodárstva

program rozvoja bývania

a iné.....