Obsah

ROK 2010


Hromadné spoločenské podujatia

Kráľovský deň koňa 3.júla 2010

 • Plagát


Fotogaléria

 

Verejné obstarávanie

 • Revitalizácia smrečín vo Vojenskom obvode Javorina Odštepný závod Kežmarok - Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Revúca na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Košice na roky 2010 – 2012   Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Beňuš na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog na roky 2010 – 2012  Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení na OZ Kriváň na roky 2010 - 2012, LS Poľana   Neprioritné nadlimitné služby,
 • Projekt ozdravných opatrení v poškodených lesoch VLM SR na rok 2010 - Správa lesov Pliešovce   PP,
 • Stavebné úpravy Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5, Banská Bystrica (Evanjelického gymnázia, Skuteckého 5, Banská Bystrica) PP,
 • Projekt ozdravných opatrení pre Združenie majiteľov lesov pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba na roky 2010 – 2012 (Závažná Poruba)PP,
 • Projekt ozdravných opatrení na US Sučany pre roky 2010 – 2012 (Sučany) PP,
 • Rekonštrukcia protipožiarnych  lesných  ciest a výstavba protipožiarnej vodnej nádrže (MK Brothers a.s.) PP,
 • Protipožiarna lesná cesta - rekonštrukcia l.c. Diel (Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej- Brusno) PP,
 • Rekonštrukcia a prestavba protipožiarnych lesných ciest v lokalite Hačava (Urbariát Hačava, družstvo) PP,
 • Verejné obstarávanie na funkciu manažéra MAS, administratívneho pracovníka  a na poskytovanie účtovných služieb pre Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia (Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia) PP,
 • Rekonštrukcia protipožiarnych ciest v lokalite Závozy (Urbariátu obce Zvolenská Slatina, pozemkové spoločenstvo) PP,


Verejný sektor

 • Obec Spišský Štiavnik, Monitorovací kamerový systém v obci Spišský Štiavnik, Ministerstvo vnútra SR,
 • Obec Batizovce, Monitorovací kamerový systém v obci Batizovce, Ministerstvo vnútra SR,
 • Obec Badín, Monitorovací systém v obci Badín, Ministerstvo vnútra SR,
 • Obec Pliešovce, Revitalizácia centra obce Pliešovce, ROP, opatrenie 4.1,
 • Obec Hrnčiarska Ves, Rekonštrukcia polyfunkčného objektu v obci Hrnčiarska Ves, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.1.,
 • Obec Priechod, Výstavba miestnych komunikácií v obci Priechod, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2.,
 • Obec Jalšovík, Rekonštrukcia polyfunkčného objektu v obci Jalšovík, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.1.,
 • Obec Príbelce, Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2.,
 • Obec Cígeľ, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cígeľ, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2.,
 • Obec Dubno, Rekonštrukcia a modernizácia verejnéhoosvetlenia v obci Dubno, Program rozvoja vidieka, opatrenie 3.4.2., Reportáž odvisielaná televíziou Markúza, môžete si pozrieťtu.
 • Obec Očová, Očová, Očová - Projekt dotvorenia centrálnej časti obce, ROP, opatrenie 4.1, a iné.


Súkromný sketor

 • Mestské lesy, s.r.o., Banská Bystrica, Zvýšenie efektívnosti obhospodarovania lesov a marketingu lesnej produkcie spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o., Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.4,
 • FARLES, s.r.o., Investície do lesného hospodárstva - FARLES, Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.4,
 • MALES, s.r.o., Investície pre zvýšenie hodnoty lesa, Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.4,
 • BioEkoTerm, spol. s r.o., Projekt optimálneho zhodnotenia lesov, lesnej biomasy na výrobu energetickej štiepky v regióne Horehronie, Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.4,
 • BioEfekt, s.r.o., Racionalizácia technologického postupu ťažby drevnej hmoty využitím lanových systémov, Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.4,
 • Ľubomír Knap - SHR, Prestavba hospodárskej budovy - SHR Ľubomír Knap, Program rozvoja vidieka, opatrenie 1.1., a iné.