Obsah

ROK 2017

Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

ASL-Tech s.r.o.

Stacionárna elektrická pec

TECHNOCOLOR, s.r.o.

Zariadenia na povrchovú úpravu

BYTES, s.r.o.

Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva - dokončenie

Obec Stará Kremnička

Zníženie energetickej náročnosti budov, Základná škola, Stará Kremnička

AD Control, s.r.o.

Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie  PPD a CR systémov

DEWEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja - DEWEX, s.r.o.

Obec Kriváň

Zateplenie objektov ZŠ Kriváň - meranie, regulácia a tepelné rozvody

Obec Vígľaš

Zateplenie ZŠ Vígľaš - výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Obec Bátorová

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Kalamár s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

HOLES, s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby – HOLES, s.r.o. – dodávka kŕmneho vozu

HOLES, s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby – HOLES, s.r.o. – Modernizácia ustajňovacích priestorov – odchov mladého dobytka – stavebné práce

Firma GULIK s. r .o.

Obnova tradičného obhospodarovania – Drienčanský kras

ROĽNÍCKE OBCHODNÉ DRUŽSTVO, družstvo

Modernizácia ovčína a senníka

mnohé zákazky podľa §117, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov,...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

ASL-Tech s.r.o.

Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie

TECHNOCOLOR, s.r.o.

Rozvoj existujúceho MSP - TECHNOCOLOR, s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie

AD control s.r.o.

Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie  PPD a CR systémov

DEWEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja - DEWEX, s.r.o.

C m c, spol. s r.o.

Inovácia automatického baliaceho zariadenia

KALAMAR, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

HOLES, s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby – HOLES, s.r.o. – Modernizácia ustajňovacích priestorov – odchov mladého dobytka

Firma GULIK s. r .o.

Obnova tradičného obhospodarovania – Drienčanský kras

 

Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny, ...

Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu