Navigácia

Obsah

Poskytované služby


Podstatnú časť poskytovaných služieb tvorí vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov.

Základom pre efektívne využitie grantov, dotácií, nenávratných finančných príspevkov je kvalitná žiadosť - projekt. Jej zostavenie si vyžaduje  prehľad v množstve informácií z tejto oblasti, dostatočné skúsenosti, dostatočný časový priestor, kvalifikovaných kolegov.


V rámci našich služieb ponúkame spoluprácu na viacerých úrovniach: