Obsah

ROK 2009


ROK 2009

Súkromný sektor (podnikatelia)

 • Roľnícke družstvo Tekovské Nemce (Zlepšenie kvality ustajňovacích podmienok zvierat a modernizácia výrobného prostredia smerom k ochrane životného prostredia (Program rozvoja vidieka SR)
 • RD SITNO PRENČOV a.s. (Zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej
 • RD SITNO PRENČOV (Schéma štátnej pomoci XA 242/2007)
 • AGROSLATINA, družstvo (Zlepšenie podmienok hospodárenia v AGROSLATINE, družstvo (Schéma štátnej pomoci XA 242/2007)


Verejné obstarávanie

Lesy SR, štátny podnik,

 • OZ Čierny Balog (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog za rok 2009 - časť LS Krám, časť LS Michalová (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Slovenská Ľupča (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča za rok 2009 - LS Brusno (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Kriváň (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Kriváň za rok 2009 - LS Poľana v častiach (Podprahová zákazka podľa §99,101))
 • OZ Kriváň (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Kriváň za rok 2009 - LS Hriňová v častiach (Podprahová zákazka podľa §99,101))
 • OZ Rimavská Sobota (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Rimavská Sobota za rok 2009 - časť LS Klenovec, časť LS Tisovec (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Beňuš (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Beňuš za rok 2009 - časť LS Pohorelá, časť LS Červená Skala (Podprahová zákazka podľa §99,101))
 • OZ Revúca (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Revúca za rok 2009 - časť LS Muráň, časť LS Veľká Lúka, časť LS Revúca (Podprahová zákazka podľa §99,101))
 • OZ Rožňava (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Rožňava za rok 2009 - LS Podsúľová (Podprahová zákazka podľa §99,101))OZ Košice (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Košice za rok 2009 - časť LS Stará Voda, časť LS Hrable, časť LS Smolník (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Prešov (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Prešov za rok 2009 - časť LS Široké, časť LS Spišské Podhradie, časť LS Hrabušice (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Prešov (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Prešov za rok 2009 - LS Spišská Nová Ves (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Prievidza (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Prievidza za rok 2009 - časť LS Duchonka, časť LS Nitrianske Pravno (Podprahová zákazka podľa §99,101))
 • OZ Považská Bystrica (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Považská Bystrica za rok 2009 - časť LS Lednicé Rovne, časť LS P. Bystrica (Nadlimitná zákazka podľa § 25))
 • OZ Žilina (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Žilina za rok 2009 - časť Rajec (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Čadca (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Čadca za rok 2009 - časť LS Čadca, časť LS Oščadnica (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Námestovo (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Námestovo za rok 2009 v častiach (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • OZ Liptovský Hrádok (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení na OZ Liptovský Hrádok za rok 2009 - LS Čierny Váh, LS Liptovska Teplička (Nadlimitná zákazka podľa §25))
 • Obec Čeláre (Rekonštrukcia, prestavba a nadstavba objektov v obci Čeláre (Podprahová zákazka podľa §99))
 • Obec Glabušovce (Rekonštrukcia hlavnej ulice Glabušovce (Podprahová zákazka podľa §99))
 • Obec Turecká (Oddychové zóny a úprava prírodných zdrojov vody (Podprahová zákazka podľa §99))
 • Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik, Správa lesov Kežmarok (Verejné obstarávanie ozdravných opatrení za rok 2009 na VLM SR - š.p., Správa lesov Kežmarok (Podprahová zákazka podľa §99))