Obsah

ROK 2014


Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

2014

Farma Mičiná s.r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia farmy - Farma Mičiná s.r.o.

Farma Mičiná s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby - Farma Mičiná s.r.o.

EuroForest, s.r.o.

Jazdná súprava na odvoz dreva, zložená z ťahača návesov a klanicového návesu

Ing. Jaroslav Černý CEFA

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov CEFA

Obec Kriváň

Kriváň - zateplenie objektov školy a rekonštrukcia kotolne

Obec Cinobaňa

Oprava miestnych komunikácií v obci Cinobaňa

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Učebné pomôcky a technika

Obec Ladomerská Vieska

Ladomerská Vieska rekonštrukcia verejného osvetlenia na Priemyselnej ulici a Nadjazde

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií

ALT PROGRES, spol. s.r.o.

Stroje do výrobne spracovania mäsa

ALT PROGRES, spol. s.r.o.

Výroba regionálnych mäsových výrobkov s prídavnou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o.

Výsadba ovocného sadu orechov

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o.

Nákup traktora

Družstvo AGRA Litava

Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava

Družstvo AGRA Litava

Sklad zemiakov, rekonštrukcia objektu na uskladnenie zemiakov

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Stavebné úpravy skladového objektu

PANARA, s.r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody s využitím OZE

PANARA, s.r.o.

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zateplením obvodovej konštrukcie haly

Obec Žlkovce

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce

Obec Radošovce

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošovce

Obec Očová

Nadstavba MŠ Očová, J.Palárika 454/2

Obec Stožok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok

Obec Kriváň

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kriváň

LPS v Liptovskej Tepličke

Projekt obnovy lesných porastov v  LPS Liptovská Teplička 2014

agaSSe, s.r.o.

Dodávka technológie pre Pálenicu a pivovar Turák a vnuk

Obec Málinec

Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - Výstavba zberného miesta

Obec Málinec

Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - Nákup technologického zariadenia

Obec Zlatno

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zlatno, okres Poltár

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

2014

Farma Mičiná s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby - Farma Mičiná s.r.o.

Obec Kriváň

Kriváň - zateplenie objektov školy a rekonštrukcia kotolne

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií

Družstvo AGRA Litava

Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava

Družstvo AGRA Litava

Sklad zemiakov, rekonštrukcia objektu na uskladnenie zemiakov

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo

Obec Očová

Nadstavba MŠ Očová, J.Palárika 454/2

Obec Stožok

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok

Obec Kriváň

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kriváň

LPS v Liptovskej Tepličke

Projekt obnovy lesných porastov v  LPS Liptovská Teplička 2014

Obec Málinec

Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - Výstavba zberného miesta, nákup technologického zariadenia

Obec Zlatno

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zlatno, okres Poltár

PSBU obce Východná

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Podbanské – Žerucha, Ozdravné opatrenia

UPS Hybe

Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá – rekonštrukcia, Ozdravné opatrenia

Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

Projekt obnovy lesa na SBU PS Vyšná Boca na roky 2014 - 2015

Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Protipožiarna lesná cesta Hančky-Krupné uhlisko

Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom

PS Urbarialistov v Batizovciach

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych služieb, dotácie z ministerstva financií, úradu vlády SR a mnohé iné.