Navigácia

Obsah

Príprava žiadostí o granty

1.) Fáza pred prípravou projektu

informácia/odborná konzultácia

zásielka

2.) Fáza prípravy a vypracovania projektov