Obsah

Vyhlásené výzvy


ITMS2014+ zobrazuje a podporuje procesy spojené s vyhlásením výziev a predkladaním žiadostí o NFP v rámci týchto operačných programov:
 
 
Tu si môžete pozrieť vyhlásené výzvy pomocou aplikácie ITMS2014+.  Prostredníctvom tejto aplikácie môžu subjekty žiadať o finančné prostriedky z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Aplikácia ITMS2014+ zároveň slúži na projektové riadenie a monitorovanie podporených projektov.