Obsah

Už viac rokov spolupracujeme:

Mesto Banská Bystrica

Mesto Hnúšťa

Mesto Krupina

Mesto Handlová

Mesto Nová Baňa

Mesto Poltár

Mesto Detva

Obec Vígľaš

Obec Kriváň

Obec Látky

Obec Stožok

Obec Hrochoť

Obec Ladomerská Vieska

Obec Dúbravy

Obec Očová

Obec Stará Huta

Obec Slatinské Lazy

Obec Králiky

Obec Horný Tisovník

Obec Detvianska Huta

Obec Stará Kremnička

Obec Vinica

Obec Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Jastrabá

Obec Pitelová

Obec Sklené Teplice

Obec Horná Ždaňa

Obec Dolná Trnávka

Obec Lovča

Obec Prochot

Obec Gerlachov

Obec Veľké Zlievce

Obec Hrnčiarske Zalužany

Obec Hontianske Nemce

Obec Medzibrod

a iné

 

ASL-Tech s.r.o.

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

Mestské lesy, s.r.o. (Krupina)

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.

Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Lesy Jasov, s.r.o.

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Družstvo AGRA Litava

TIMO SK, s.r.o.

Družstvo podielníkov Včelince

Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec)

LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

AGROSOLUM, s.r.o.

AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.

EKOSYSTÉM M, s.r.o.

Ing. Peter Vojtko - AP CONSULTING

Lesprodukt s.r.o.

CHOVAGRO s.r.o.

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo

Agro-družstvo Klokoč

AGRO CS Slovakia, a.s.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján

LS Cingel-Ondušov Terchová

PS Urbár Štrba

PS Urbár Stankovany

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

Pozemkové spoločenstvo, komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján

Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Urbárski spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo obce Párnica

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová

Urbár Závažná Poruba, p. s.

Urbárske spolumajiteľstvo – pozemkové spoločenstvo Belá

a iné

 

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Stredná odborná škola technická(Lučenec)

Stredná odborná škola techniky a služieb(Brezno)

Spojená škola(Poltár)

Stredná odborná škola – Szakközépiskola(Fiľakovo)

Spojená škola(Detva)

Stredná odborná škola obchodu a služieb(Krupina)

Stredná odborná škola – Szakközépiskola(Tornaľa)