Obsah

ROK 2015


Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

 2015

Obec Zlatno
Rekonštrukcia infraštruktúry pre zabezpečenie základných služieb na vidieku
Obec Prochot

Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot - Zóna "A"

Obec Ladomerská Vieska

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r. o. Poniky na rok 2016

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Lesnícke služby v ťažbovom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky pre rok 2016

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň

Obec Ladomerská Vieska

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladomerská Vieska

MALES, s.r.o.

Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota

Obec Kriváň

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KRIVÁŇ

Obec Cinobaňa

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cinobaňa

UPS Hybe

Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Uvrátec Kundrátovo

IBO s.r.o.

Protipožiarne opatrenia v lokalite Čechovka

HOLES, s.r.o.

Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti HOLES, s.r.o.

MALES, s.r.o.

Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti MALES, s.r.o.

UNOLES, s.r.o.

Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti UNOLES, s.r.o.

Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.

Rekonštrukcia lesnej cesty Do Podkovy

LESY TERA, s.r.o.

REKONŠTRUKCIA  LESNEJ  CESTY, L.C.  JEDĽOVNÍK

OboraORLOVA s.r.o.

REKONŠTRUKCIE LESNÝCH CIEST, TOVARNIANSKA POLINKA, STRÁŽSKE

Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec

Rekonštrukcia Lesnej cesty, L.C. Valy - Javorníky

Ing. Andrea Očková

REKONŠTRUKCIOU LESNÝCH CIEST L.C. ČIERNY POTOK, L.C. MRAVINY

Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba

Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - PS Urbár Štrba

LPS v Liptovskej Tepličke

Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - LPS v Liptovskej Tepličke

UPS Hybe

Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - UPS Hybe

Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota

Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - KUPS Kráľova Lehota

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Protipožiarna lesná cesta Hančky-Krupné uhlisko

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Rekonštrukcie lesných ciest - Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Družstvo podielníkov Včelince

Obstaranie teleskopického nakladača

Poľnohospodárske družstvo Očová

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - PD Očová

AGRODRUŽSTVO Príbelce

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Príbelce

Družstvo NOVA Príbelce

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - NOVA

Družstvo AGRA Litava

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Litava

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan

KERAMIK STUDIO, spol. s r.o.

Výmena komorovej pece na vypaľovanie tehál za pec tunelovú

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

S.L. Pliešovce

Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud

mnohé zákazky podľa §9 ods. 9, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov,...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

2015

Obec Vígľaš Priemyselný park Vígľaš – Technická infraštruktúra
Obec Jalšovík, Lieskovec, Vígľaš Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2023
Družstvo podielníkov Včelince Obstaranie stroja do živočíšnej výroby – DP Včelince
Družstvo AGRA Litava Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Litava
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan
AGRODRUŽSTVO Príbelce Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Príbelce
Družstvo NOVA Príbelce Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - NOVA
Poľnohospodárske družstvo Očová Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - PD Očová
Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny,
Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu