Obsah

ROK 2013


Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

2013

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

Protipožiarna lesná cesta Rovná dolina, rekonštrukcia krytu

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

Vápnenie a hnojenie tekutým hnojivom vykonávané vrtuľníkov technológiou O.Z. Kežmarok a LC Sklené

PSBU obce Východná

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Podbanské - Žerucha

UPS Hybe

Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia

Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

Projekt obnovy lesa na SBU PS Vyšná Boca na roky 2014 - 2015

SBU PS  obce Východná

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Protipožiarna lesná cesta Hančky-Krupné uhlisko

UPS Hybe

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre UPS Hybe

Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom

PS Urbarialistov v Batizovciach

Projekt obnovy lesa a ozdravných  opatrení pre Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň na obdobie 1.1.2014 - 31.12.2015

AGRORIS, s.r.o.

Modernizácia  farmy  Sušany

Obec Vígľaš

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš

Agrokol, spol. s r.o.

Stroje do živočíšnej výroby Agrokol, spol. s r.o.

Poľnohospodárske družstvo Dechtice

Rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby PD Dechtice

Obec Ladomerská Vieska

Zateplenie školskej budovy - súpis. Č. 85, 86, Ladomerská Vieska

Obec Dobrá Niva

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dobrá Niva

Obec Ladomerská Vieska

Oprava miestnej komunikácie - Kemeničie

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

Technické vybavenie degustačných priestorov pivnice

Vladimír Gregáň

Prestavba hospodárskej budovy na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie - penzión, Krupina - Široké Lúky

Andrej Dostál

Zmena účelu využitia rodinného domu na ubytovacie zariadenie

FARLES, s.r.o.

Technika do lesného hospodárstva spoločnosti FARLES, s.r.o.

AGRORIS, s.r.o.

Obstaranie lesnej techniky pre AGRORIS, s.r.o.

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Lesná technika pre RD Cerovan

HOLES, s.r.o.

Lesná technika do lesného hospodárstva spoločnosti HOLES, s.r.o.

STAVEKO-SK, a.s.

Racionalizácia obhospodarovania lesných porastov, nákup lesnej techniky

ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.

Štiepkovací stroj na podvozku

UNOLES, s. r. o.

Prevádzková budova UNOLES s.r.o

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

Nákup strojov na obhospodarovanie lesa pre RD Tekovské Nemce

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Nákup vozidla pick-up 4x4  pre využite v lesnom hospodárstve

Poľnohospodárske družstvo Očová

Nákup strojov na obhospodarovanie lesa pre PD Očová

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

2013

AGRORIS, s.r.o.

Modernizácia  farmy  Sušany

Agrokol, spol. s r.o.

Stroje do živočíšnej výroby Agrokol, spol. s r.o.

Poľnohospodárske družstvo Dechtice

Rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby PD Dechtice

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

Technické vybavenie degustačných priestorov pivnice

Vladimír Gregáň

Prestavba hospodárskej budovy na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie - penzión, Krupina - Široké Lúky

Andrej Dostál

Zmena účelu využitia rodinného domu na ubytovacie zariadenie

FARLES, s.r.o.

Technika do lesného hospodárstva spoločnosti FARLES, s.r.o.

AGRORIS, s.r.o.

Obstaranie lesnej techniky pre AGRORIS, s.r.o.

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Lesná technika pre RD Cerovan

HOLES, s.r.o.

Lesná technika do lesného hospodárstva spoločnosti HOLES, s.r.o.

STAVEKO-SK, a.s.

Racionalizácia obhospodarovania lesných porastov, nákup lesnej techniky

ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.

Štiepkovací stroj na podvozku

UNOLES, s. r. o.

Prevádzková budova UNOLES s.r.o

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

Nákup strojov na obhospodarovanie lesa pre RD Tekovské Nemce

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Nákup vozidla pick-up 4x4  pre využite v lesnom hospodárstve

Poľnohospodárske družstvo Očová

Nákup strojov na obhospodarovanie lesa pre PD Očová

BioEkoTerm, spol. s r.o.

Vývozná súprava na zvoz drevnej biomasy

Spracovanie projektov v rámci MASPodpoľanie, MAS Požitavie – Širočina, mnohé iné žiadosti o dotácie pre obce a iné subjekty.