Obsah

ROK 2019

Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 

Opravy čiastkových úsekov lesných ciest v katastri obce Ľubietová

Ján Kurek - BARO

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

FEDROSA SK s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť FEDROSA SK s.r.o.

Lesprodukt s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Lesprodukt s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 

Nákup lesnej techniky pre Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

Igor Boledovič - I B O

Nákup lesnej techniky na manipuláciu a odvoz dreva z miesta ťažby

Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Družstvo podielníkov Včelince

VÝSADBA OVOCNÉHO SADU ORECHOV - DP VČELINCE, ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY

Jaroslav PAVLUS

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

Ing. Marek Huraj

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

NOPOL s.r.o.

Investície do strojového parku

MAPEMA GROUP s.r.o.

Nákup lesnej lanovky

Cavalos s.r.o.

Nákup techniky pre poskytovanie služieb v lesníctve

Mestské lesy, s.r.o. (Krupina)

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Mestské lesy, s.r.o.

Aronia Agro s.r.o.

Nákup poľnohospodárskej techniky

Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec)

Modulárne zariadenie na porážanie hydiny

Stredná odborná škola obchodu a služieb(Krupina)

Materiálno-technické vybavenie dielní

Stredná odborná škola obchodu a služieb(Krupina)

Výbava cukrárskej dielne

Spojená škola(Detva)

MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ

Stredná odborná škola – Szakközépiskola(Fiľakovo)

Materiálno technické vybavenie praktického vyučovania

Stredná odborná škola – Szakközépiskola(Fiľakovo)

Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo

Stredná odborná škola techniky a služieb(Brezno)

Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia dielní

mnohé zákazky podľa §117, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov, ...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 

Opravy čiastkových úsekov lesných ciest v katastri obce Ľubietová

Ján Kurek - BARO

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

FEDROSA SK s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť FEDROSA SK s.r.o.

Lesprodukt s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Lesprodukt s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o. 

Nákup lesnej techniky pre Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

Igor Boledovič - I B O

Nákup lesnej techniky na manipuláciu a odvoz dreva z miesta ťažby

Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Družstvo podielníkov Včelince

VÝSADBA OVOCNÉHO SADU ORECHOV - DP VČELINCE, ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY

Jaroslav PAVLUS

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

Ing. Marek Huraj

Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty

Mestské lesy, s.r.o. (Krupina)

Nákup lesnej techniky pre spoločnosť Mestské lesy, s.r.o.

Aronia Agro s.r.o.

Nákup poľnohospodárskej techniky

Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec)

Modulárne zariadenie na porážanie hydiny

CHOVAGRO s.r.o.

MAS Naša Lieska

 Investície do živočíšnej výroby CHOVAGRO

Obec Vígľašská Huta-Kalinka

MAS Podpoľanie

 Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Očová

MAS Podpoľanie

 Rekonštrukcia - Dom smútku Očová

MAS Žiarska kotlina

MAS Žiarska kotlina

– projekty v rámci opatrenia 7. 2 – pre obce Jastrabá, Pitelová, Sklené teplice, Stará Kremnička

MAS Žiarska kotlina

MAS Žiarska kotlina

– projekty v rámci opatrenia 7.4 – pre obce Ladomerská Vieska, Horná Ždaňa, Dolná Trnávka, Lovča, Prochot

MAS Dobronivská

MAS Dobronivská 

– projekty v opatreniach 7.2, 7.5 pre obce Bzovská Lehôtka, Sása, Babiná

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo

MAS DOBRONIVSKÁ – Nákup teleskopického manipulártora

Obec Dobroč

OP-KŽP

Zberný dvor Dobroč

Kalamár, s.r.o.

OP-KŽP

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v spoločnosti Kalamár s.r.o.

 

Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu:

Obec Kriváň

Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1

Obec Vígľaš

Základná škola – jedáleň, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Obec Hrochoť

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KD v obci Hrochoť

Obec Stožok

Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Obec Gerlachov

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v Gerlachove

Obec Veľké Zlievce

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy - Veľké Zlievce

Obec Hrnčiarske Zalužany

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarke Zalužany

Obec Hontianske Nemce

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hontianske Nemce

Obec Medzibrod

Materská škola - prestavba a zateplenie objektu

 

Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny, ...