Obsah

ROK 2016


Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

2016

Illichmann Castalloy s. r. o.

Inovujeme výrobný proces v spoločnosti Illichmann Castalloy

ZVS IMPEX, akciová spoločnosť

Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s.

ASL-Tech s.r.o.

Technologické inovácie v spoločnosti ASL-Tech s.r.o.

DrevoDom - Zvolen s.r.o.

Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov

Obec Brehy

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.

HALY NA SKLADOVANIE PRODUKTOV RASTLINNEJ VÝROBY

Družstvo podielníkov Včelince

Modernizácia živočíšnej výroby - DP Včelince - ASPIRÁCIA

Obec Pliešovce

PLIEŠOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY  "A2", "A2-4"

Družstvo podielníkov Včelince

Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.

Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho

Obec Pliešovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pliešovce

Obec Babiná

Rekonštrukcia materskej škôlky, Babiná

Družstvo podielníkov Včelince

Modernizácia živočíšnej výroby – DP Včelince

Družstvo podielníkov Včelince

Investície do ovocného sadu orechov

Obec Lučatín

Obnova požiarnej zbrojnice-Lučatín, č.p. 135

PD Hrochoť

Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe - PD Hrochoť

Obec Podkriváň

Úprava verejného priestranstva pri RK kostole v obci Podkriváň

Obec Podkriváň

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podkriváň

Obec Ďurkovce

Rekonštrukcia obecného úradu - úspora energie a využitie OZE v obci Ďurkovce

Obec Jalšovík

Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B"

mnohé zákazky podľa §117, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov,...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

2016
AGRODRUŽSTVO Príbelce Investície do živočíšnej výroby – AGRODRUŽSTVO Príbelce
Družstvo NOVA Príbelce, družstvo Zefektívnenie živočíšnej výroby – Družstvo NOVA
HOLES, s.r.o. Zefektívnenie živočíšnej výroby – HOLES, s.r.o.
Družstvo podielníkov Včelince Modernizácia živočíšnej výroby – DP Včelince
Ľubomír Knap - SHR Investície do živočíšnej výroby – Ľubomír Knap

Poľnohospodárske družstvo Očová

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - PD Očová

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Úvratec - Kundrátovo

AGRORIS, s.r.o. Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí
SPOLCHOV, s.r.o. Rekonštrukcia maštale na ustajnenie oviec
SBUPS Vyšná Boca Obnova lesných porastov – spoločenstvo Vyšná Boca
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - PS Urbár Štrba
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Protipožiarna lesná cesta Hančky – Krupné uhlisko
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Rekonštrukcie lesných ciest - Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
 
Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny,
Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu