Obsah

ROK 2018

Výber z verejných obstarávaní koordinovaných našou spoločnosťou:

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov 01

C m c, spol. s r.o.

Dodávka automatického baliaceho zariadenia

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Odvoz ihličnatého dreva na ES Diviaky

Mesto Hnúšťa

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšťa

Spojená škola (Poltár)

Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky

Mesto Hnúšťa

Rekonštrukcia haly CHUV – Hnúšťa

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.

Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2019 -2020

Lesy Jasov, s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre Lesy Jasov, s.r.o.

GLspol, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o.

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Investície do sektora zemiakov – RD Cerovan

Družstvo AGRA Litava

Investície do sektora zemiakov – AGRA Litava

TIMO SK, s.r.o.

Investície do ovocného sadu

Adam Puskailer

Nákup - Železný kôň

AGROSOLUM VIA, s.r.o.

Obstaranie kĺbového kolesového traktora a ťažkého kolesového traktora najsilnejšej triedy

LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

Nákup lesnej techniky – LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

AGROSOLUM, s.r.o.

Obstaranie technológie: Postrekovač veľký

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

Opravy čiastkových úsekov lesných ciest

ADAM Slovakia, s.r.o.

Nákup strojného zariadenia spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o.

AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o.

Investície do rastlinnej výroby

EKOSYSTÉM M, s.r.o.

Lesný pásový traktor

Ing. Peter Vojtko - AP CONSULTING

Štiepkovací stroj

Spojená škola(Poltár)

Obstaranie lesníckej a poľnohospodárskej techniky

mnohé zákazky podľa §117, verejné obchodné súťaže, ponuky pre uchádzačov,...

 

Výber z projektov koordinovaných našou spoločnosťou:

EKOSYSTÉM M, s.r.o.

Lesný pásový traktor

Ing. Peter Vojtko - AP CONSULTING

Štiepkovací stroj

VJ Nature, s.r.o.

Nákup lesnej techniky – VJ Nature, s.r.o.

LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

Nákup lesnej techniky – LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo (Lieskovec)

Vytvorenie kvalitného a krátkeho dodávateľského reťazca – Lieskovský farmárik

PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo

Oživenie krátkeho dodávateľského reťazca

Pavel Hudoba

Farma oviec Hrabiná - ovčín

Dušan Koštialik

Sklad objemových krmovín

DEWEX, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja – DEWEX s.r.o. prostredníctvom progresívnej technológie

GLspol, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – Glspol. s.r.o.

INGPORS, s.r.o.

MODERNIZÁCIA RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA, TREBAŠOVCE

Lesy Jasov, s.r.o.

Nákup lesnej techniky pre Lesy Jasov, s.r.o.

TIMO SK, s.r.o.

Investície do ovocného sadu

Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

Investície do sektora zemiakov – RD Cerovan

Družstvo AGRA Litava

Investície do sektora zemiakov – AGRA Litava

 

Žiadosti v rôznych oblastiach Environmentálneho fondu

Obec Kriváň

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - Kriváň

Obec Vígľaš

Obec Vígľaš - zateplenie objektu školy a Vonkajšie rozvody tepla

Obec Hrochoť

Obec Hrochoť – zateplenie zdravotného strediska

Obec Stožok

MATERSKÁ ŠKOLA – zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu

Obec Hrnčiarske Zalužany

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarke Zalužany

Obec Slatinské Lazy

Oprava Kultúrneho domu a Obecného úradu Slatinské Lazy

Obec Badín

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Badín

Žiadosti v rámci prevencie kriminality, v oblasti športu, dotácie na rozvoj sociálnych služieb, Program obnovy dediny, ...